17 april 2012

Ontpolderen, ontbossen en andere ecowaanzin


Velen van u weten dat niet, maar ik ben een groot liefhebber van de natuur. Of eigenlijk moet ik zeggen: ”een groot bewonderaar”. Mijn hele leven al ben ik gefascineerd door de natuur.Ik ben geintrigeerd door haar overlevingskracht en expansiedrift maar bovenal door haar aanpassingsvermogen. Respect voor alles wat groeit en bloeit, is mij met de paplepel ingegoten en vanaf mijn eerste stappen maakte ik aan vaders hand al ontdekkingstochten door de wonderewereld van plant en dier. Vrijwel alle in het wild voorkomende bomen en planten (her)ken ik bij naam en familie en van de meeste weet ik zelfs de Latijnse namen. Ook de fauna is voor mij geen onbekend terrein, ook hier kan ik zonder overdrijven zeggen over een bovengemiddelde kennis te beschikken. Ik ben natuurlijk ook lid van Natuurmonumenten en een aantal aanverwante organisaties als bv. Het Zuid-Hollands landschap.

Ondanks dat, of nee, juist daardoor erger ik mij de laatste jaren kapot aan al die belerende groene betweters die menen dat zij het wiel hebben uitgevonden. Met nietsontziend fanatisme bestrijden zij rücksichtslos alles waarvan zij menen dat de natuur wel eens hinder zou kunnen ondervinden. Geen zee te hoog geen stap te ver. Het doel heiligt de middelen tot aan terrorisme en ecocriminaliteit  toe. Slechteriken zo als u en ik zullen “koste wat het kost” in goede banen worden getrapt om hun idool, hun afgod, "Moeder Natuur", te dienen en wee u als u hun regels durft te negeren. In alle lagen van de samenleving hebben ze weten door te dringen, van duistere schuurtjes waar zij hun dierenbevrijdingsakties plennen tot de Tweede-Kamer waar verdwaasde Groenlinksers en doorgedraaide PVDDers nu versterkt zijn met PVDA's meervoudig gearresteerd ecocrimineel Samsom. Zelfs het Europees parlement wordt geterroriseerd door een groep internationale individuen die menen zichzelf op te moeten werpen als strijders voor de  eco- en natuurlobby. Natuurbeheer noemt men dat. Maar eigenlijk wil men de natuur beheersen in plaats van beheren en daar moet alles voor wijken.

BREKEND!!  Ik heb nieuws voor u, dames en heren ecoterroristen: “de natuur laat zich niet beheren en al helemaal niet beheersen”. De natuur doet namelijk precies waar ze zelf zin in heeft en als dat even niet lukt dan past ze zich aan. Dan verandert ze zichzelf en de omstandigheden gewoon, daar denken wij mensen wel een hand in te hebben maar daar zitten we er mooi naast. Wanneer wij als mensen een biotoop veranderen dan neemt de natuur gewoon haar maatregelen om dat nieuwe leefgebied te annexeren en te bevolken met een heel grote diversiteit aan levensvormen die zich in de nieuwe omstandigheden als een vis in het water voelen. Daarnaast past ze oude bewoners gewoon aan zodat deze ook optimaal van de nieuw geboden mogelijkheden gebruik kunnen maken. Al bouwen we de boel vol, dekken we de grond af met stenen en asfalt, de natuur zorgt dat er insecten komen die leven in plassen die blijven staan, of in uw bed. Ze zorgt voor ratten en muizen die van ons afval leven. Grote zilvermeeuwen die vroeger in de duinen zaten nestelen op de daken, De merel zingt gewoon wat harder om boven t verkeerslawaai uit te komen en kleinere vogeltjes komen op de insecten af en nestelen in kieren en spleten. Voor hen maakt t geen bal uit of t een rots of een muur is. Tussen de straatstenen gaat vegetatie groeien, mossen en schimmels op schaduwrijke plekken, paddenstoelen groeien op vochtige muren en in donkere kelders en in no time is de nieuw geschapen biotoop er een van een biodiversiteit die veel groter is dan het braakliggende stukje terrein had wat er lag voor het werd dicht gebouwd. Andere flora en fauna dan voorheen, dat wel, maar daarom niet minder natuur. En daar zit nu juist het probleem, de natuur heeft helemaal geen moeite met veranderingen, dat heeft ze nooit gehad, het is de mens die daar een probleem in ziet. De natuur is namelijk onverwoestbaar. Juist om dat ze niet hecht aan zaken maar verandert indien zij dat nodig acht. Al ver voor het bestaan van de mensheid had de natuur dat vermogen en als de mensheid straks miljoenen jaren uitgestorven zal zijn, zal de natuur nog steeds voortbestaan, zichzelf voortdurend veranderend en aanpassend aan de wisselende omstandigheden. De ene soort sterft uit en de andere dient zich aan zo gaat dat nu eenmaal. Er is geen enkele groep mensen, hoe fanatiek of krampachtig dan ook, die dat proces kan stoppen al willen ze dat nog zo graag. Ook de rol die de mens speelt bij de veranderingen is veel kleiner dan zelfs de meest gematigde doemdenker u wilt laten geloven. Kernrampen, CO2 uitstoot, (over)bevissing en houtkap, de natuur heeft daar gewoon een antwoord op, ze past zich aan. De Ecofanaticus begrijpt dat niet en wil de natuur terug zoals die vroeger was zonder daarbij ook maar een ogenblik stil te staan of de natuur dat zelf wel wil.

De laatste tijd loopt het de spuigaten uit met de bemoeienis van de geitenwollensokkenbrigade.  Overal manifesteren zij zich op even ridicule als misplaatste wijze en spiegelen ons doemscenario’s als pooldooi en broeikaseffect voor, die al lang zijn ontrafeld en op geen enkel bewijs gestoeld zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is:

De Hedwige polder.
De Hertogin Hedwigepolder is een stuk land dat door nijvere Zeeuwse boeren in de 19e eeuw op de Westerschelde door inpoldering is teruggewonnen, grenzend aan het Verdronken Land van Saeftinghe, een mooi groot natuurgebied in Zeeuws-Vlaanderen. Een klein gedeelte van de polder ligt op Vlaams (België) grondgebied. In een verdrag tussen Nederland en Vlaanderen over de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde ten behoeve van de Antwerpse haven werd vastgelegd dat de polder weer bij het Verdronken Land van Saeftinghe aangesloten zou worden, door het doorsteken van de dijken bij wijze van “natuurcompensatie”omdat het uitdiepen van een vaargeul natuur zou kosten!?!?.
De polder grenst aan het gebied waarop België notabene een kerncentrale heeft staan welke z’n koelwater op het natuurgebied loost, en aan een megagroot (115 x groter dan de hele Hedwigepolder) grondgebied van de Scheldedelta dat voor de Antwerpse haven is ingericht. Dit gebied is volgepropt met petrochemische en andere zware industrie. Dat daar nooit enige natuurcompensatie voor is geleverd, daar hoor je niemand over. Dat de Schelde wordt uitgediept om de Belgische economie draaiende te houden doet er ook niet toe, Europa heeft beslist dat het Nederland is dat dient te compenseren, beloofd is beloofd.

Heel Zeeuws-Vlaanderen (op een klein stukje bij Terneuzen, Hulst en Sas van Gent na) is landbouw- en landschapsgebied. Een heel grote verscheidenheid van wilde dieren en planten heeft hier een veilige have gevonden en tiert hier welig, Honderden planten, vogels en kleinwild, elders in Europa zeldzaam geworden ,komen hier nog in grote getale voor. Ook de overzijde van de Westerschelde, de (schier)eilanden Walcheren en Beveland zijn een aaneenschakeling van prachtige bermen en stille landweggetjes afgewisseld met rustieke dorpjes en schilderachtige vergezichten en zijn een lust voor het oog waar menig natuurvorser te voet of op de fiets zijn hart ophaalt. Ook dit is Natuur, al is het niet oorspronkelijk en heeft hier een mensenhand rechte lijnen door het land getrokken. Zo ook in de Hedwige polder waar weliswaar landbouw wordt bedreven maar 't fluitekruid, de boterbloem, veldmuis, sperwer en haas vinden dat heel prettig, stukken prettiger dan wanneer het land onder water zou komen te staan. Een alternatief zou hier zijn om met de landbouw af te spreken om hier slechts biologisch dynamisch landbouw uit te oefenen al denk ik persoonlijk dat, met een kerncentrale en grote petrochemische industrie op steenworp afstand, het verschil niet al te groot zou zijn. De Natuur echter is snel tevreden. De zeehond ligt er niet wakker van dat er een koeltoren van de Doelcentrale het uitzicht op de molen bederft. De lijster trekt zijn worm graag uit de vers geploegde akkers en de spitsmuizen en de hermelijn zijn allang blij dat zijn holletje bij vloed niet volstroomt.
Maar wordt dit in de overweging meegenomen? ik dacht het niet, de "Ecogekkies weten het namelijk beter dan de natuur en zij beslissen dat de natuur naar hen moet luisteren.
Een geheel overbodige ontpoldering trouwens want als hun zwartgallige doemscenario's uitkomen zal de zeespiegel zo ver stijgen door het broeikaseffect dat de polders vanzelf zullen onderlopen.

Westduinpark,
Ook in Den Haag heeft de ecogekte toegeslagen. Een magnifiek recreatiegebied tussen Duindorp en Kijkduin, het Westduinpark, is een Europees habitatrichtlijngebied en wordt in het kader van de EUSSR Natura2000 oekaze aan de natuur teruggegeven. Er is veel biologische variatie in het duinpark, met dichte bebossing en open vlakten, steile hellingen en uitzichtpunten die tot meer dan 30 meter boven zeeniveau uitsteken. De grootste viervoeter die van nature in het park voorkomt is de vos; er worden echter ook veel honden uitgelaten, en er zijn voor ruiters bestemde paden. Er komen veel vogelsoorten voor, onder meer in aanzienlijke aantallen de nachtegaal. Voor heel veel Hagenaars is dit een heerlijke plek om te recreeren, mooie wandelpaden, fietspaden veel bankjes om op uit te rusten en te genieten van het uitzicht over duin en zee met aan de ene kant de pier van Scheveningen en aan de anderen de bebouwing op Kijkduin. Prachtig! Dat wil zeggen, dat was tot voor kort nog zo maar is nu niet meer!


 In november vorig jaar(2011) is men met zwaar materieel en een heel botte bijl, begonnen met het gebied in zijn "oorspronkelijke staat"  terug te brengen. (Wat is dat dan, Oorspronkelijk?200 jaar geleden, 1000 jaar, 5000 jaar?) 
In de vorige eeuw werd nog gedacht dat we moesten voorkomen dat het duinzand zou wegwaaien. De duinen waren een natuurlijke bescherming tegen de zee namelijk.Stuifzand was hinderlijk en lastig. Er zijn toen veel rozen, sneeuwbesstruiken, esdoorns en populieren aangeplant, die met hun wortels het hele landschap hebben vastgezet. Deze hele begroeiing wordt nu weer weggehaald. Wind en water zullen weer vrij spel krijgen. Dat vindt Europa namelijk nodig. 1600 Bomen zijn inmiddels, of  worden nog gekapt, tienduizenden struiken zijn verwijderd, van 200 hectare grond is/wordt de toplaag afgehaald en gezeefd want stel je toch eens voor dat de natuur op ‘t idee zou komen om worteltjes die men per ongeluk heeft  laten zitten, opnieuw uit te laten lopen. Dat, de in heel Zuid-Holland nergens zo veel voorkomende, nachtegaal hiermee van zijn nestplaats wordt verdreven, ach we krijgen straks toch kikkers terug. Dat er een heel broedseizoen voor de natuur verloren is gegaan, ach dat nemen de vogeltjes maar op de koop toe hoor.

Het hele gebied is verworden tot een grote zandbak waarin grote gele grijpermachines, draglines, bulldozers en vrachtwagens in een grote wolk  stinkende zwarte dieselwalm heen en weer rijden. Asfaltpaadjes en hekken maken plaats voor schelpen- en zandpaadjes met veeroosters. groene doorkijkjes worden kale vlaktes waar straks kleine en grote grazers zoals paarden of runderen het duinkonijn gaan helpen met het beheren van het gebied. (alsof dat in de natuur zoals die 200 jaar geleden was zo was) Dat u er met de hond niet meer in mag spreekt voor zich, zelf mag u er straks op sommige tijden van het jaar in, maar dan wel onder begeleiding. Fietsen, joggen, picknicken of paardrijden is voorgoed verleden tijd. Of de natuur dit gebied ook inderdaad zo gaat inrichten als de biologen en ecologen voor ogen hebben waag ik te betwijfelen. De natuur doet namelijk waar ze zelf zin in heeft en ook hier zal dat weer blijken. Ondertussen zitten de bewoners van de huizen langs de Nieboerweg en omgeving straks met stuifzand op hun brood, gezandstraalde auto’s na een storm en ruiten waar niet doorheen te kijken is en om de hond uit te laten mogen ze langs de sportlaan in de berm lopen. Meer over deze idioterie vindt u op de website vanDen Haag al wordt de boel daar wel heel wat rooskleuriger voorgespiegeld dan de troosteloze bende die t nu is.

Steeds gekker en gekker wordt ‘t. Wegenonderhoud wordt een half jaar stilgelegd omdat een groep kauwen, (schadelijke vogels nota bene, waar vrij op gejaagd mag worden) nesten heeft gemaakt in populieren langs de snelweg. Tonnen worden uitgegeven om grasplaggen tegen een geluidsscherm aan te plakken en hele snelwegen worden omgeleid wegens een nestje korenwolven (hamsterachtige knaagdiertjes die de graanproductie veel schade toebrengen) Ondertussen hebben dezelfde zogenaamde natuurvorsers er geen enkele moeite mee dat miljarden eikenprocessierupsen worden verbrand, zien ze er geen been in om met de sterkste bestrijdingsmiddelen de wantsen in hun bed naar het leven te staan en proberen ze het leven van de op hun huisdieren parasiterende springertjes met allerhande chemische vlooienbandjes het leven zuur te maken. Ook dat is natuur hoor mensen uw beschermingsdrang is klaarblijkelijk nogal selectief. En de natuur? Die doet net of haar neus bloedt, eigenzinnig baant zij haar eigen paden zonder zich daarbij iets aan te trekken van wat wij mensen voor haar in petto hebben, hoe wij het ook trachten te regelen en in banen willen leiden uiteindelijk zal er maar een overwinnaar zijn, Moeder natuur, op haar eigen eigenwijze wijze. Triomfantelijk zal zij een lange neus trekken naar alle mensen, ongeacht of zij het slecht of het beste met haar voorhebben en dat is dan toch weer…. Prettig geregeld.

15 april 2012

Blasfemie en respectloosheid


Hoewel gereformeerd opgevoed heeft bij mij het rationeel denken het gewonnen van de godsdienst. Ik kan mij niet meer vereenzelvigen met de idee dat onze wereld is bedacht door een of meerdere onstervelijke entiteiten van een andere dimensie.  Helemaal wanneer ik ook nog moet geloven dat deze godheid dit met de beste intenties gedaan zou hebben en hij (of zij) slechts vrede en liefde is.
Het maakt me niets uit of deze god Jezus, Allah, Krishna, Wodan, Isis of Jupiter wordt genoemd en of die alleen is of in groepsverband opereert. In mijn beleving is de “schepping” slechts een oneindig fysisch-biologisch proces waar de mens een onderdeeltje van is zonder dat dit wordt aangestuurd door welke hogere macht dan ook.

Inderdaad, het atheisme heeft zich van mij meester gemaakt. Godsdienst is in mijn ogen slechts een middel en een excuus. Een middel om angst en onrust te zaaien en mensen te knechten en een excuus om de meest gruwelijke daden te rechtvaardigen. Vrijwel alle oorlogen in deze wereld in het heden, verleden en in de toekomst hebben direct of indirect hun oorsprong in religie.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat religies ook hun goede kanten hebben, ze geven hoop, bieden troost en houvast. De meeste religies hebben regels die helemaal zo gek niet zijn en ook in de hedendaagse wereld een verbetering teweeg zouden brengen mits ze op de juiste wijze uitgelegd en uitgevoerd zouden worden. Dat kan zelfs de meest doorgewinterde atheist niet ontkennen.  Naast Atheist ben ik vooral ook liberaal, ik gun dan ook eenieder zijn geloof en godsdienst. In mijn opinie heeft iedereen de vrijheid om zijn geloof op zijn eigen manier te beleven, met één restrictie echter: dat daarbij de vrijheid van het belijden van het geloof van een ander niet in het geding komt. Dát is nu juist waar de schoen altijd wringt.

Ideologien gestoeld op religies die zijn oorsprong hebben in eeuwenoude boekwerken geschreven door al dan niet verlichte geesten hebben veelal een ding gemeen, ze dringen zich op. Ze vinden allen dat hun ideologie/religie de enige ware is en hun god zo niet de enige, dan toch zeker beter dan al die andere is. Ongelovigen zijn minderwaardig en dit zal te vuur en te zwaard bewezen dienen te worden. Eeuwenlang was het christendom hierin binnen de “beschaafde wereld” koploper maar de laatste jaren heeft de islam dat stokje dankbaar overgenomen.

Onder druk van terrorisme, economische druk van oliestaten en demografische transmigratie wordt Europa en daarmee ook Nederland een vorm van islamvriendelijkheid opgedrongen die van geen enkele andere godsdienst getolereerd zou worden. Verworven rechten als gelijkheid van man en vrouw, vrijheid van meningsuiting, homorechten, kinderrechten en godsdienstvrijheid worden met t grootste gemak opzij geschoven om de volgers van "het ware geloof" gedienstig te zijn en culturele uitingen worden aangepast of zelfs verboden om de tere maar o zo ontvlambare zieltjes van Mohammeds volgelingen toch vooral maar niets in de weg te leggen. Vooral linksige partijen en groenen, juist zij die voorheen zo voor deze verworven rechten opkwamen,  knuffelen de islam en zijn volgelingen en vertonen verregaand dhimmie gedrag zodra er ook maar een dezer tere zieltjes dreigt te worden beledigd en wringen zich in allelei bochten om dit te voorkomen of te verhelpen. Iedereen die zich daartegen verzet wordt xenofobie en islamofobie verweten. Ook ik zal na dit stuk dat stempel wel krijgen opgedrukt, ten onrechte overigens omdat een fobie een ziekelijke angst is. Angst zou ik t niet willen noemen, Ik ben niet zo'n angstig type, verontwaardiging meer, en spijt. Spijt dat ik het prachtige lied “wie Neerlands bloed door d’adren vloeit” niet meer mag zingen om dat ik dan racistisch ben. Spijt dat er bij mij in de buurt geen fatsoendelijke karbonade meer te koop is, spijt dat mijn dochters in de zomerzon geen vrolijk rokje meer aan kunnen zonder voor “vuile kankerhoer” uitgemaakt te worden.


Nu is daar dan de viering van 400 jaar vriendschappelijke betrekkingen van Nederland met Turkije. De Turkse president Abdullah Gül brengt een 3-daags staatsbezoek aan Nederland. Het is de officiële aftrap van de viering van de banden tussen Nederland en Turkije. Maar er is stront aan de knikker, wat is namelijk het geval, In het kader van die betrekkingen heeft het Rijksmuseum een tentoonstelling ingericht, voorwerpen, schilderijen en prenten die hierover verhalen kunnen daar worden bezichtigd waardoor een geschiedkundig beeld kan worden verkregen over de afgelopen 400 jaar. Prachtig toch zou je denken, maar nee hoor er is namelijk iets vreselijks gebeurd.

Afbeelding Rijksmuseum

In 1683 heeft iemand de gore moed gehad om een tekeningetje te maken waar de Ottomaanse sultan ziek op bed ligt met naast hem een wc-pot. De tulband van de sultan ligt onder de pot en een koran ligt erbij als toiletpapier. Dat vinden veel Turken “niet grappig”. Na een gesprek met de Turkse ambassadeur heeft het museum een bordje bij de prent geplaatst dat ze 'de betekenis van de prent niet onderschrijft'. Turkse media spreken schande van de afbeelding en meldden zelfs dat de Turkse ambassade het Rijksmuseum zou hebben verzocht de prent te verwijderen.( Dit plaatje hangt trouwens al vele jaren in het museum wat aantoont hoe vaak de islamitische gelovige musea bezoekt om cultuur op te snuiven.)
De Turkse president Abdullah Gül noemt de antieke spotprent in het Rijksmuseum die zoveel ophef veroorzaakt in de Turkse media „respectloos”. Het valt me nog alleszins mee dat er geen grote menigte mensen in Turkije Nederlandse vlaggen staat te verbranden, toeristen beschimpt en aanslagen op onze ambassade pleegt, maar misschien heb ik wel te vroeg gejuigd, er zullen vast wel immams zijn die dit voorval aan zullen grijpen voor een stevige haatcampagne. De reactie op de Deense cartoons heeft ook even op zich laten wachten alvorens grote getale onwetende gelovigen waren verwittigd welk groot onrecht hen, hun profeet en hun heilige geschrift was aangedaan.

In het onlangs “bevrijdde” Tunesie is t al zover, Twee Tunesische jonge mannen bleken een grote vergissing gemaakt te hebben door te geloven dat de Arabische lente echt modernisering betekent. Ze plaatsten islamkritische geschriften op het internet, zelfs met persoonlijke aanvallen op Mohammed en Allah. 'Atheïst' noemden ze zich. Ook plaatsten ze op het net een lofzang op de figuur van Jezus, prezen ze de Bijbel en waren ze enthousiast over Israël. En dan nog stukken waarin een schuldvrije visie over seks uiteen werd gezet. Ze schreven dat seks niet alleen fijn is voor vrouwen, maar zelfs gezond voor ze. Met een hele lijst aan klachtvermindering. Drie keer per week seks, je schoot er enorm mee op. En dat gebeurde in de islamitische wereld, waar de vrouw als seksueel wezen nonexistent is verklaard. Een week terug maakte het Tunesische ministerie van Justitie bekend dat de twee waren veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf vanwege 'de overtreding van de moraal en verstoring van de publieke orde. (VK opinie)


Als we het dan toch over musea en de fijnbesnaarde kwetsbare ziel van onze “gelovige medenederlanders” hebben.  Ook in Utrecht heeft men zich schuldig gemaakt aan verregaande blasfemie.  Ter gelegenheid van het museumweekend is er in bushokjes een postecampagne gestart. 
Een vrolijke poster toont een kortgerokte maar alleszins bedekte frisse Hollandse dame. Een vrolijk roze strapless jurkje, een blommige panty en stoute stiletto’s met onder de arm een spaarvarken moet dagjesmensen aansporen op 14 en 15 april het Geldmuseum in Utrecht te bezoeken.
Moslims in de Utrechtse wijk Kanaleneiland vinden de afbeelding aanstootgevend en beplakten de verderfelijke afbeelding met komohuisvuilzakken waarop een  tweetalig (?) briefje geplakt was. “Sta op en strijd mee in deze zaak. Ter bescherming van onze kinderen!”  en “Geen seksueel getinte reclame in onze wijk” De censuuractie gaat vergezeld van de kreet 'Laa ilehe il Allah'. Vertaald: 'Er is geen God dan Allah'.

Waar men zich nu eigenlijk druk om maakt zal ieder weldenkende Nederlander zich af vragen bij het zien van deze gewone mevrouw maar in het geenstijlfilmpje wordt u dat haarfijn uitgelegd door een boze Marokkaans Nederlandse medeburger.
 ( klik hier voor t filmpje) Let u vooral ook op de verontwaardiging wanneer hij het over respect en aanpassing heeft en spreekt over ZIJN wijk en ZIJN land. Zijn (ook allochtone) tafelgenoot heeft het mijnsinziens beter begrepen, die verteld deze meneer haarfijn dat als het hem niet bevalt hij maar beter kan vertrekken naar land van herkomst.


Nog zo’n prachtig voorbeeld van de grote verontwaardiging die de islamitische gemeenschap in Nederland tentoon weet te spreiden over “onze” verdorven gewoontes en gebruiken en hun wil en inzet om ons wel eens even van die smeerpijperij te bevrijden. Afgelopen donderdag 12 april zond de EO een reportage uit in het programma “De 5e Dag” (klik hier voor de reportage) over een groep jonge moslims die Nederland en zijn ongelovige bevolking weleens even zullen gaan bekeren. Om dat je toch ergens moet beginnen trokken deze strijders van de profeet begeleid door een luidkeels “Allāhu akbar” de markt op van , of all places, bevindelijk gereformeerden zwartekousenbolwerk Urk.
 In deze groep bevinden zich ook een paar “bekeerde” jongens van Hollandse origine. Met een bijna sektarisch verdwaasde blik in zijn , vroeger waarschijnlijk veel gepeste, jongensogen, vertelt een van hen over zijn liefde voor Allah, zijn broeders in Afghanistan en hoe hij zich meer verwant voelt met alle  Islamitische strijders die stierven als martelaren dan met de Nederlandse soldaten die daar zijn omgekomen.  Een van zijn geloofsbroeders typeert Nederland als volgt: “Ben ik Trots op Nederland? Ik denk dat wij niet trots kunnen zijn op iets dat eigenlijk hoofdstad is van ongeloof, hoofdstad van ketterij, hoofdstad van pedofilie, hoofdstad van homofilie, hoofdstad van drugs, noem t maar op, Nederland schittert in bijna elke facet van slechtheid” (einde citaat)
Als hun heilige taak zien zij het om Nederland, Europa en uiteindelijk de wereld te bevrijden van deze slechtheid, nu nog met woorden maar of ze dat in hun fanatisme daarbij zullen laten? Tijdens hun belijdenisgroepjes sporen zij zichzelf steeds verder aan tot radicalisme. Het islamprediken op Urk getuigt al van een vorm van doodsverachting. De uit oerhollandse klei getrokken knalrode geloofsmakker met geboerkade echtgenote vindt Nederlandse vrijheden voor hem geen vrijheden, hij voelt geen verbondenheid met democratie en wil een sharia gestuurde staat. Op de vraag of hij ook stemt antwoorde hij "godzijdank" nee. Zijn geheel overdekte vrouw stemt natuurlijk ook niet. Hoe Hollands van geboorte ook, mij bekruipt toch het gevoel dat deze mensen hier niet moeten zijn. De Nederlandse identiteit is meer dan een paspoort of een geboortebewijs, Nederlander zijn betekent van Nederland houden, leven volgens Nederlandse standaarden en het respecteren van Nederlandse gewoontes.Er zijn landen zat  waar deze figuren helemaal thuis zouden zijn en als het aan mij ligt dan gaan ze daar heen, met gezwinde spoed, desnoods onder dwang.
Deze verdwaasde ziel in zijn witte jurk samen met en zijn getulbande geloofsgenoot hebben gelukkig nog een grote wens, zo snel mogelijk met t hele gezin vertrekken naar een streng islamitisch land zoals Somalie, Saoudi Arabie of Afghanistan, Geheel vrijwillig! En dat is dan toch wel weer “prettig geregeld.4 april 2012

Leerdammertje


Kom maar bij mij


Nou heb ik de intelligentie van het Groenlinks fractie gezelschap toch al niet zo hoog zitten, een enkele uitzondering daar gelaten ,  maar de officiele doch ongekroonde koning van de groene sociozotheid is toch wel Tofik Dibi.  Kon je voorheen  mensen als Ineke van Gent of Femke Halsema nog wel eens sporadisch op een opmerking betrappen die tenminste nog een beetje hout zou kunnen snijden, tegenwoordig is het 100% huilen (van het lachen als ‘t niet zo ernstig was) Sap maakt zch belachelijk met het uiteenrukken van stekkerdozen, wat  overigens totaal geen resultaat opleverde, nog geen lampje ging uit in de TK maar het was wel symbolisch voor het licht dat gedoofd werd in de bovenkamers van haar fractieleden.

Maar goed Tofik dus, en….. ja hoor Mauro,
Na een welgemikt schot voor de boeg van CDA-dissidenten kattenbakvuller “Trouw” kwam Mauro weer in beeld. Minister Leers had het in zijn botte hoofd gehaald om voor de zoveelste keer uit te leggen dat een studievisum dient om je studie hier af te maken en dat je dan in principe terug moet naar je land van herkomst. Daar heeft minister Gerd Leers voor getekend en daar heeft Mauro voor getekend. Beide deden dat bij hun “volle” verstand. De enige kans die Mauro desondanks had om daarna in Nederland te mogen blijven: als kennismigrant. De kans hierop is echter nog al klein want Mauro doet een MBO studie, en nog een vereenvoudigde ook want,  daar kan hij niets aan doen, Mauro is nu eenmaal geen bolleboos. Van MBO dropouts heeft Nederland er zelf echter  meer dan genoeg dus de enige migratie van kennis bij Mauro is als hij terugkeert naar Angola.
 Wat meer is, Mauro heeft ook nog eens een potje staan te liegen,”en niet zo’n klein beetje ook”(Leers) over zijn leeftijd, over zijn naam en god mag weten waar nog meer over. De lijn die Rita Verdonk al had ingezet  bij Ayaan geldt ook voor Leers: “ als je liegt donder je maar op” hoewel…. Voor Mauro valt ‘t wel mee, die mag toch zijn “studie” afmaken.

En ja hoor, daar is die dan, TOFIK DIBI, Briesend van woede, zijn normaal zo teerwit gezichtje opgeblazen van kwaadheid, dieproze blosjes op de wangen. Hoe durft minister Leers, zijn Mauro, zijn persoonlijke AMA-tje aan te vallen. Het boegbeeld van zijn kinderpardon aktie. Spoeddebat, motie van wantrouwen Blablabla.  Dinsdag in het vragenuurtje opent de bevlogen ziel het vuur op de minister. Mauro kon als 10 jarige toch zeker zich best vergissen over zijn naam en leeftijd, Als je pas 10 bent weet je dat nog niet zo goed, dat was echt niet met opzet hoor. (en die moet studeren? vraag ieder kind van 5 hier op straat hoe hij heet en hoe oud hij is, en hij weet t op de maand precies!) “U heeft gelogen, hoe kunt u dit nou zeggen, u moet uw excuses aanbieden” en natuurlijk werd Leers ook even aangevreven dat hij aan de leiband liep van Wilders en daarom niets kon of mocht. Het stokpaardje van alles wat niet regeert of gedoogt.
Wat hij hierbij even vergeet te vermelden is dat het juist Leers is die voor Mauro mogelijkheden opende terwijl PVDA staatssecretaris Albayrak is begonnen met Mauro’s uitzettingsprocedure, maar dat terzijde.
En passant werd nog even een oproep naar asielzoekers geplaatst om maar met zelfmoord te dreigen  wanneer je de kans loopt te worden uitgezet want, sprak Dibi letterlijk in de kamer::” Iemand die zelfmoord pleegt ga je toch niet uitzetten?”  Deze zin op zich getuigt al van Dibi's onmetelijke wijsheid. Heel goed dat hij in Nederland geboren is want een studievisum had hij hier NOOIT gekregen.

Dan is er nu dus het KINDERPARDON. Dat wil zeggen,................... dat wil Dibi graag,

Limburgser dan Vlaai. Noord-Hollandser dan kaas.<> Dat zijn de kinderen die ons land moeten verlaten.<> Of het er nu 20 of 2.000 zijn, deze kinderen horen hier. Als wij niks doen, ligt hun toekomst in Irak, Afghanistan, Eritrea, Angola. Landen waar ze de taal niet van spreken, waar ze niemand kennen, waar ze vreemden zijn.<> Geef ze de kans om een mooie toekomst in Nederland op te bouwen. Geef ze de kans om mee te bouwen aan een mooie toekomst voor Nederland. Geef ze een kinderpardon!
En dat is dan mede ondertekent door een aantal publiekeomroep prominenten als: Paul de Leeuw, Jörgen Raymann, Jan Mulder, Anna Drijver, Patrick Lodiers, Filemon Wesselink, Manuel Broekman, Vincent Bijlo, , Hanneke Groenteman, Eric Corton, Daphne Bunskoek. Peter van der Vorst, Peter R. de Vries, Halina Reijn, Nasrdin Dchar, allen mensen die ook al jaren royaal uit de grote subsidiepot meesnoepen en vinden dat daar nog best ruimte over is om ons land te laten volstromen met kansarme jongeren. Oh ja,  en een aantal “artiesten" die hel en verdoemenis over je uitroepen als je illigaal een plaatje van ze download maar er totaal geen probleem mee hebben als je illigaal in Nederland wenst te verblijven,  Dan is 's-rechters wil geen wet meer


Ook een aantal overwegend links getinte gemeenteraden  waar de linkse partijen de mensen hebben weggestopt die nog minder intellect tonen dan bijvoorbeel Sap, of John Leerdam, spreken zich uit voor dit pardon, zonder zich ook maar te beseffen dat ze hier geen jota mee te maken hebben en (gelukkig) geen reet aan kunnen veranderen.

Natuurlijk is het zo dat deze kinderen niet zijn voorbereid op een terugkeer naar hun vaderland. Pro-bono advocaten hebben jaren hun ruime inkomen gehaald uit het als maar weer aanvechten van de procedures en besluiten en terugkeer vertraagd en getraineerd zodat de kinderen hier opgroeiden en van hun vaderland vervreemdde. Had een advocaat die werkelijk het belang van het gezin voor ogen had gehad niet moeten zeggen: "Ik ga mijn best voor u doen maar bereid u voor op een terugkeer, de kans is nihil dat u mag blijven" ? In plaats daarvan zit die aan zijn inkomen te denken en zal dergelijke gezinnen als vastigheidje aan zich binden door afhankelijkheid. Ligt daar niet een plicht van de ouders, hadden die niet, direct na de eerste afwijzing hun kroost moeten voorbereiden, hadden zij hun kinderen de taal niet bij kunnen brengen? Hadden zij hun de gebruiken niet kunnen leren?
Natuurlijk wel en in de meeste gevallen is dat ook zo. Thuis  (in het Nederlandse verblijf) wordt gewoon de taal van het land van herkomst gesproken (dat blijkt wel wanneer de kinderen meegaan naar Pauw en Witteman om voor hun ouders te vertalen) traditionele kleding gedragen en in gebruiken en gewoontes uit dat land gewoon volhard. Maar dat mogen we niet weten van Dibi en z’n gutmensch kornuiten, die kinderen zijn helemaal “vernederlandst” die zijn hier geworteld, die kunnen helemaal niet terug, beweren zij.  Vreemd genoeg heb ik nog nooit iemand het horen hebben over hoe de kinderen in het land van herkomst geworteld waren, en naar Nederland moesten, met andere gebruiken en gewoontes, waar ze de taal niet spreken en waar het razend koud is. Dan is die geworteldheid ineens niet ter zake doende meer, net als het losrukken van de ouders en/of  familie en vrienden, juist datgene waar Dibi zich juist hier zo druk over maakt. Hypocretie ten top als je 't mij vraagt..

 Daar zou Dibi een actie tegen moeten beginnen, tegen ouders die hun kinderen meesleuren naar Nederland, tegen hun wil, vaak puur uit op eigen gewin en uit op economische verbetering, of erger nog, zoals in Mauro’s geval, hun kinderen moederziel alleen met een pakje brood en een schone onderbroek met mensenhandelaren meesturen om in Nederland een opleiding te genieten, wreed losgerukt van hun echte wortels.Of hier kinderen produceren ondanks dat je terug moet of juist om de procedure te rekken. Dat is pas echte wreedheid. Die kinderen dan ook nog eens zo lang mogelijk hier houden  i.p.v direct terug te sturen, puur en alleen vanwege politiek gewin en het inkomen van de advocaten terwijl je weet dat ze eens terug zullen moeten, dat is pas wreed.

 Maar nee, daar hoor je hem niet over, Dibi is namelijk uit op de verloederimg van Nederland. Socialisme betekent iedereen gelijk en Dibi en de zijne zullen dan ook niet rusten tot Nederland in armoede gelijk is aan de gemiddelde Afrikaanse staat.

Joost Niemoller hierove in DDS:
“Totale waanzin heeft bezit genomen van Tofik Dibi en de zijnen. Via een website is hij bezig met het verzamelen van handtekeningen voor zijn Kinderpardon. Er zijn al honderdduizend steunbetuigingen binnen. Groot nieuws!
Het idee is: Alle asielkinderen die met hulp van  mensensmokkelaars en betalingen uit het land van herkomst hierheen worden gestuurd, en er met hulp van door de overheid betaalde advocaten in slagen om acht jaar in de asielprocedure te blijven, moeten als voorpost van de rest van hun familie hier mogen blijven. Een pionierspardon. Dit is een plan waarmee Nederland actief gaat werven voor deze zogenaamde asielzoekers.
Voor een Afrikaanse familie is dit mooier dan een lot uit de loterij. Je geeft je kind mee aan mensensmokkelaars (wat voor ontaarde ouders zijn dat?) die het via allerlei trucs in een land als Nederland terecht laten komen. Vanaf dat punt is het een kwestie van traineren. Daar is Nederland goed in. Nergens in Europa duurt een procedure zo lang, en nergens is de kans zo groot dat de Nederlandse sufgebeukte ambtenaren vroeg of laat het idee opgeven dat de waarheid achterhaald moet worden.
Tofik Dibi en de zijnen zijn nog niet tevreden. Ze willen het Nederlandse systeem onder druk zetten. Ze willen nog veel meer zogeheten asielzoekers. Te beginnen bij de kinderen. Kinderen zijn dankbaar. Bij een kind breekt iedereen zijn of haar hart. Is het kind eenmaal binnen, dan begint de nieuwe fase. Mensenrechten. Gezinshereniging. Eitje. Vader. Moeder. De andere kinderen, al dan niet echt, opa, oma. Met één kind krijg je zo al snel een heel dorp in de ruimhartige Nederlandse uitkering.”(einde citaat)

Vandaag weet de volkskrant te melden dat Wilders als onderhandelingspunt Leers wil wippen uit het kabinet, omdat die te soft zou zijn. Totale onzin zegt Wilders hierover, Er is geen seconde door wie dan ook over de positie van Leers gesproken in Catshuis', stelde hij via Twitter. Ook de woordvoerder van premier Mark Rutte laat weten dat het bericht onzin is.
Vicepremier Maxime Verhagen (CDA) spreekt het verhaal ook tegen. Hij reageerde via Twitter: 'Er is geen enkele reden om het functioneren van Gerd Leers aan de orde te stellen en dat is bij de besprekingen in het Catshuis ook niet gebeurd.' Maar Dibi heeft zich alweer gemeld. Dat worden weer kamervragen.  Strijdvaardig begeleid door mede ondertekenaar Marco Borsato zijn hitsong “Kom maar bij mij” gaat hij voorop om zijn beoogde kindervolksverhuizing in gang te zetten teneinde zijn doel te bereiken:  Nederland tot de laatste steen af te breken.


Gelukkig trekt de regering zich weinig aan van Dibi’s inspanningen, Leers komt met een illigalen- qoutum, het Catshuis komt straks met een reeks maatregelen die Dibi’s snode plannetjes straks wel eens flink zouden kunnen dwarsbomen. Zolang als de Nederlandse bevolking volgens de peilingen massaal tegen dit pardon is, zolang links Nederland nog bestaat uit stupide stekkertrekkers als Sap, Brabostalinisten als Roemer, 10 voudig gearresteerde millieuterroristen als Samsom, duimzuigende zwetsers als John Leerdam en kweeen als Dibi, zolang is het gevaar nog wel te beheersen, en dat is dan toch wel weer “prettig geregeld”.Naschrift

Ik zou werkelijk heel graag willen dat Nederland een oppervlakte had gelijk die van Rusland en oneindige rijkdom als van de Arabische oliestaten zodat wij alle arme en hongerende kinderen van de hele wereld, samen met hun ouders en familie op konden nemen, Ik gun iedereen gezondheid, welvaart en geluk. Ik zou willen dat de wereld een groot vredig oord was waar geen honger was of armoede en ik wil ook best mijn steentje bijdragen daaraan.  Maar voor mij komt op de eerste plaats het welzijn van mijn kinderen en mijn familie, dan mijn vrienden en kennissen. Ik ben echt niet van “ieder voor zich en god voor ons allen”  maar ik,  en wij als land vechten ons het lazarus om het, reeds kalende hoofd boven water te houden! Nog meer lasten op onze, eens zo sterke, schouders zal ons het water dat ons nu tot de lippen staat de neusgaten in drijven. We kunnen nu eenmaal niet iedereen helpen.De Groene linkse socio’s zien dit niet of willen dit niet zien. Zij zijn als die arts die de beschikking heeft over een donorhart maar 3 patienten die het direct nodig hebben. In plaats van er een te redden snijdt hij het hart in stukken en ze sterven allemaal.