5 maart 2020

jacob

In het oosten kleurt de hemel rood. Langzaam wordt het licht. De eerste zonnestralen verlichten de lange rijen populieren aan de horizon. Het halfhoge aardappelveld naast de Elizahoeve kleurt langzaam goudgeel in de ochtendzon. In de verte hinnikt een paard. De grote bonte Barnevelder haan kukelekakelt  het ochtendgloren.  Ook de andere vogels worden wakker en wat begon als een licht gekwetter groeit langzaam aan tot een massaal kakofonisch concert door gevederde fluitisten van diverse pluimage.

Binnen richt Jacob zich op van onder zijn ganzendonzen dekbed, hij rekt zich uit. “Vandaag”, denkt hij hardop “Vandaag wordt alles anders, vandaag begint mijn nieuwe  leven”. Veel kwieker dan normaal zwaait hij zijn stramme ledematen over de houten rand van zijn bedstee en stapt in zijn vaalblauwe boeren overall,  eronder slechts zijn Jansen en Tilanusje, want het wordt een mooie warme dag vandaag. Hij trekt zijn vertrouwde geitenwollen sokken om zijn eeltige voeten en stapt in zijn vormeloze  bruine fluwelen slippers.Vrolijk  neuriënd schuifelt hij naar de keuken waar hij een groene bus met chromen deksel en het opschrift koffie van de plank pakt en op het granieten aanrecht zet, met de glazen pot van zijn Moulinex koffiezet apparaat vult hij het reservoir en gooit in gedachten 3 grote scheppen gemalen koffie in de filter waarna hij op het aan/uit knopje drukt. Dan haalt hij uit de halfronde Brabantia trommel op het aanrecht een zak bruinbrood waar hij 2 sneetjes uitneemt die hij met dik boter besmeert. Echte zelf gekarnde boeren boter. Er bestaat voor Jacob niets lekkerders dan boerenbruinbrood met boter en een beetje suiker. Jakob weet ook wel dat dat niet zo goed voor hem is maar hij heeft energie nodig, en veel ook. Geleidelijk aan begint de proper gepoetste keuken zich te vullen met de geur van vers gezette koffie. Terwijl Jacob op zijn houten keukenstoel zijn ontbijt wegwerkt kijkt hij trots om zich heen, alles glimt en straalt in zijn keukentje, daar heeft hij dit keer echt extra zijn best op gedaan.

Na zijn ontbijt spoelt hij zijn kroes en bord en zet ze in het afdruiprek. Hij veegt de kruimels van het plastic Brabant bonte tafelkleed en schuift zijn stoel weer netjes aan. Bij de deur verwisselt hij zijn sloffen voor een paar afgetrapte gele klompen en klost hij vrolijk fluitend naar zijn melkstal. De koeien daar loeiroepen hem al tegemoet, ze staan vol en moeten leeg. De zon werpt haar warme schijnsel nu over het voorhuis heen en beschijnt de deuren van de deel waardoor er een helder licht de stal in schijnt, stofdeeltjes dansen twinkelend in de zonnestralen. Boerenzwaluwen scheren al door de lucht om insecten voor hun onverzadigbare zwaluwkuikens te vergaren. Jacob zijn schildpadpoes ligt in een hoekje, luid snorrend, haar 3 kittens te zogen en Max, zijn oude trouwe Duitse herder komt Jacob kwispelstaartend tegemoet. “Ja jongen, Na vandaag wordt alles anders” fluistert Jacob hem blijmoedig toe en geeft zijn oude makker een vriendschappelijk klopje op zijn vergrijsde hondenkop en krabt m wat achter zijn oor.

Snel maar zorgvuldig wijdt Jacob zich aan zijn dagtaken, Hij melkt zijn 14 koeien, geeft het varken eten, strooit een baal stro uit in de stal en zet de staldeur open zodat de koeien weer naar buiten kunnen om zich aan het malse groene zomergras tegoed te kunnen doen. Even nog de eieren rapen bij zijn kippen en dan snel nog het erf aanvegen zodat alles er straks piekfijn uitziet. Gisteren nog heeft hij de hele stal gedaan, met de hogedrukreiniger die hij zichzelf vorige maand voor zijn 52ste verjaardag cadeau heeft gedaan, zelfs zijn oude rode Massey Ferguson-trekker heeft een poetsbeurt gehad en staat in de hooischuur de wereld tegemoet te glimmen.  De hele boerderij is weer om door een ringetje te halen.


Voor vandaag is het mooi geweest, vanmiddag nemen we vrij zegt hij tegen Max die hem met een scheve kop vragend aankijkt. Nu nog slechts afwachten, spannend!

Vrolijk pakt Jacob nog een kroes koffie en zet het apparaat uit, “straks zet ik wel verse” denkt hij “met wat lekkers erbij”, voor de gelegenheid heeft hij gisteren nog bij de bakker in 's-Heer Hendrikskinderen een marmercake gekocht.  Dan gaat hij  blijmoedig naar de voorkant van zijn oude hoeve. Daar staat  tussen 2 handbeschilderde melkbussen een oude smeedijzeren bank waar zijn opa vroeger ook al zo graag mocht zitten om uit te kijken over het uitgestrekte Zeeuwse landschap terwijl hij een pijpje stopte. Jacob zet zijn geëmailleerde koffiekroes, waar een paar schilfers in de loop der tijd zijn afgesprongen, op de melkbus en laat zich tevreden zakken op de bank, best wel wat moe maar toch nog vol energie. De leilindes langs de slootkant staan volop in bloei en verspreiden hun heerlijke parfum, bezige bijtjes zoemen rond de bloesems om hun nectar te vergaren, in de sloot zwemt een eend met zeven pijlers tussen de zwanenbloemen, het pijlkruid en de egelskoppen. In de walkant staan frisblauwe bloeiende vergeet-mij-nietjes en glimmend gele boterbloemen.  Dit is een heel mooie plek. Van hieraf kan hij de hele weg overzien en de hippe Volkswagenbus al van ver zien aankomen.


Jacob neemt nog een slok van zijn koffie, Max komt naast hem zitten en legt zijn trouwe herderskop op Jacobs schoot, slaakt een diepe hondenzucht en sluit zijn trouwe hondenogen. Terwijl Jacob in de verte staart diept hij een pakje Javaanse jongens uit de borstzak van zijn overall op.  Wat rijdt daar? Ja,.... nee toch niet, het is maar een bestelwagen van Post NL… In gedachten verzonken draait hij een kreukelig shagje, rolt het bonte pakje geurige tabak, met de in kleurige dracht gestoken Nederlands Indische kolonialen er op, weer netjes op en steekt het terug in zijn borstzak. Terwijl hij zijn zakken afzoekt naar een doosje lucifers, rinkelt en trilt in zijn Nokia, Max veert op en spitst zijn oren,  Jacob vist het dingetje met trillende handen uit zijn zak en klapt het schermpje open, nummer onbekend….
            “ Met Jacob van Belzen,…….
            Hey, hallo Yvon, waar………… 
            Ja….nee…..….
            Dat snap ik… 
            Ja, jij ook,….dag”

Jacob klapt het telefoontje weer dicht en laat het verslagen in zijn zak glijden, Max piept wat en springt van de bank. Ook Jacob staat langzaam op, zijn schouders hangen nu af, zijn rug is gebogen en zijn kin rust bijna op zijn borst. Jacob sjokt naar zijn erf terug, de knokige handen samengevouwen op zijn rug,  terwijl de Javaanse jongen nog onaangestoken in zijn mondhoek bungelt, schudt hij meewarig het verweerde hoofd.  
“Geen énkele brief” mompelt hij zacht voor zich uit,  “niet één”……….


                                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23 april 2019

Nog meer ecowaanzin

Beste bomenvrienden

De laatste tijd wordt facebook, instagram, twitter en noem maar op, overspoeld met berichten van boze mensen die staatsbosbeheer met de vermeende botte bijl door onze bossen ziet gaan, overal grote stapels kaphout en kaalgeslagen vlaktes ten gevolg hebbende.

De meest vreemde veronderstellingen komen daarbij naar boven, van opzettelijke natuurverwoesting om de klimaatverandering te versnellen, tot het op willen stoken van onze bossen om op krampachtige wijze de klimaatdoelstellingen te willen halen. Meestal gedreven door duistere krachten van rechts, daar draait t namelijk om geld!
Het hakken en kappen in onze bossen heeft echter een heel andere reden. Dat ga ik u uitleggen, maar eerst even een gewetensvraag:
Waar heeft u op gestemd?
En waar bent u over een maand van plan weer op te gaan stemmen,? Grote kans dat dit, op een van de linkse groene partijen is, U bent tenslotte natuurliefhebber en als natuurliefhebber stem je groen, Groen Links, Partij voor de dieren, D66 en misschien zelfs wel PVDA (als die dan nog bestaat).

Natura 2000, wel eens van gehoord? Nee? Nou dat is dat prachtige plan dat uit de Brusselse kokers is ontstaan om onze natuur te beheersen (ik zeg opzettelijk niet beheren) een EU oekaze waarin staat dat zoveel mogelijk groene gebieden binnen de EU naar hun oorspronkelijke staat dienen te worden teruggebracht om de biodiversiteit de bevorderen. Zoals de EU het zelf uitdrukt:” Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit.”
An sich een mooi idee, maar de krampachtigheid waarmee deze oekaze, ontstaan aan het brein van tussen Straatsburg en Brussel en huis in hun dikke BMW’s en Mercedessen heen en weer pendelende amateur natuurvorsers en politieke hobby-ecologen is ontsprongen, wordt uitgevoerd is hemeltergend tranentrekkend! Dit beleid is namelijk verantwoordelijk voor het nog niet zo lang geleden weer onderwater zetten van een op het water gewonnen stuk prachtig agrarisch bouwland, de Hedwiges polder in Zeeuws-Vlaanderen om de uitdieping van de Schelde t.b.v. de Antwerpse ( in België ja!) haven te compenseren of bijvoorbeeld voor de kaalslag van ons eigen Westduinpark waar destijds onder leiding van ex wethouder Sander Dekker, ruim 1600 bomen zijn gekapt en duizenden struiken zijn verwijderd (en daarmee de nachtegaal) alsmede vele kilometers begroeide bovenlaag van het duin afgegraven, alle asfalt paden zijn verwijderd, dit alles om de natuur weer een vrije kans te geven. (gelukkig wordt dit laatste “as we speak” teruggedraaid door een doortastende wethouder de Mos die van mening is dat ook mensen met een rollator, scootmobiel of rolstoel best van ons schaarse groen mogen genieten.

(saillant detail: Toen De Mos nog kamerlid was heeft hij zich fel verzet tegen het onder water zetten van de Hedwigespolder,.Het zal hem goed doen een stukje natura2000 terug te kunnen draaien)

Ditzelfde natura2000 plan wordt nu in de provincies ten uitvoer gebracht. Daar waar mooie schaduwrijke loofbossen stonden worden door kaalslag doorkijkjes gerealiseerd, waar geurende sparrenwouden stonden zijn nu stuifduinen en waar vruchtbare uiterwaarden lagen wordt nu moeras her-gecreëerd, De klok wordt 500 jaar terug gedraaid. En dat is nu precies de bedoeling, we moeten weer terug naar de oervorm.. ( alsof die er 500 jaar geleden wel was.) weg met al die laat 20ste en 21ste -eeuwse bomen, Biodiversiteit is het nieuwe toverwoord. En als daarbij ook nog eens de boel als biomassa in een voormalige kolencentrale tot CO2 verstookt kan worden om Robbie Jetten aan de climax van zijn natte klimaatdroom te laten komen is dat mooi meegenomen.


Wie bedenkt zoiets?? Nou, dat zal ik u vertellen, Niet Rechtse Baudet en kornuiten, niet Haider, niet Wilders, nee, dat zijn nou juist die groene partijen en middenlinkse eurofiele partijen en hun Europese collega’s waar u, juist om de natuur te behouden op heeft gestemd en het ook straks op 23 mei weer van plan was te gaan doen….
Misschien eerst even heel goed nadenken voor u besluit uw stem wederom aan hen te geven, Misschien zijn wij als Nederlanders wijs genoeg om zelf te beslissen welke boom wij al dan niet willen kappen en waar wij wel of geen doorkijkjes moerassen of zandverstuivingen willen en hebben we daar helemaal geen Brusselse betweters bij nodig, we hebben verdomme geen 100 jaar gevochten tegen de elementen om ons land te maken wat het is, droogleggingen, dijken, ruilverkaveling,bebossing, verstevigen van zeeweringen d.m.v. helmgras, inpoldering, etc, om het door Brussel even te laten omkeren.
Oh, en eh, achteraf geen gelul meer van “ik wist het niet”
Ik heb t nu nogmaals zo duidelijk mogelijk uitgelegd en dat is dan toch wel weer

prettig geregeld!

19 maart 2018

De Gemeente, de Gemeente, 

De afgelopen dagen heb ik dit zo vaak gehoord in de diverse debatten in de wijk waar aan ik heb deelgenomen of als toeschouwer aanwezig was……
Hierdoor ben ik wederom weer tot de conclusie moeten komen dat mensen denken dat “De Gemeente” dat grote witte gebouw naast die peperdure onnodige en ongewenste bouwput op het spui is.
Wel beste mensen, dat ziet u verkeerd!!


De gemeente, dat bent u! dat zijn wij! met zijn 550 duizenden! Wij maken met zijn allen de dienst uit wat er in ONZE stad gebeurt!! Zo simpel ligt dat!
Nu passen we met al die mensen niet in het stadhuis natuurlijk en als we met zijn allen in de raadszaal een beslissing moeten gaan nemen wordt het een chaos en komt er nooit een besluit.
Daarom kiezen we aanstaande woensdag 45 personen om ons, onze stem en onze mening en standpunten te vertegenwoordigen. Uw mening dus Uw standpunten en Uw stem, en van niemand anders! Dus niet de mening van Pechtold, Rutte, Klaver, of hoe al die ridderzaalbobo’s allemaal mogen heten, nee Uw mening daar gaat het om.
Aanstaande woensdag mag u met uw stembiljet de állergrootste egoïst ter wereld zijn en iemand kiezen die U vertegenwoordigt, niet uw buurman, niet de koningin en al helemaal niet die kliek samenzweerders van het binnenhof. Nee, het gaat om uw mening, uw belangen en wensen en daarmee uit.

Let op, nu komp de kiksâsah!!

U gaat dus stemmen op een persoon, niet op een partij al lijkt dat misschien wel zo. Dat deze persoon lid is van een partij, dat kan wel zo zijn maar u stemt op een persoon. Daarom maakt u het vakje voor de naam van een persoon rood, niet voor de naam van een partij! Deze persoon geeft u het vertrouwen de komende 4 jaar voor u op te zullen komen in de raadszaal wanneer er beslissingen genomen moeten worden die u en uw belangen aangaan.
Belangrijk is dan ook dat u goed nadenkt over wie u dat vertrouwen schenkt en dat niet zomaar doet omdat de dominee dat wil, of de iman, of de leraar van uw school, de vakbond of een mooiprater van een politieke partij waar u op TV mee dood wordt gegooid, maar omdat u denkt dat die persoon uw vertrouwen niet zal beschamen.
Ik begrijp uw wantrouwen, vorige keer heeft u gestemd op iemand die tegen het Spuiforumwas en dat toch in uw maag gesplitst gekregen, júist door díe persoon of op iemand die via aanplakbiljetten door de hele stad aangaf dat de auto geen melkkoe is maar nu door de hele stad betaald parkeren invoert, of op iemand die liep te roepen dat het allemaal socialer moest maar nu uw uren zorg aan huis heeft wegbezuinigd. Of mensen die beweren groen te zijn maar ondertussen er een sport van maken om alle bomen in de stad zo snel mogelijk te vellen. Of iemand die zegt zich met hart en ziel voor de stad in te zetten maar zodra hun elitaire partijtje een plekje heeft geritseld voor ze op de bankjes van het Binnenhof of elders in de lucratieve “ouwe jongens krentenbrood” baantjescarrousel, niet weten hoe hard ze weg moeten komen uit ons IJspaleis.,..
Tja, zo vergaat de lust je natuurlijk wel snel om iemand de verantwoording te geven over jouw wensen, behoeftes en belangen, dat snap ik.

Toch is er licht aan de horizon, Geel Groen licht!

Er is een Groep van gewone mensen zoals u en ik die helemaal geen landelijke politieke aspiraties hebben of zich moeten richten naar landelijke partijdogma’s en aan het handje (moeten) lopen van de huichelachtige roeptoeteraars van het parlement. Een Groep Hagenezenaren die er hetzelfde over denken als u en die daarom ook uw geluid willen laten horen in het oerwoud van politiek correcte prietpraat en electoraal gekonkel en gekissebis. Een groep bestaande uit 49 mannen en vrouwen met Hart voor Den Haag, en nee, we hebben niet allemaal gestudeerd, hebben geen langdurige politieke opleiding gehad om het naar de mond praten tot kunst te verheffen, en nee, we praten misschien niet allemaal accentloos Nederlands maar we zijn wel échte Hagenaars en Hagenezen die keihard willen knokken voor de belangen van de inwoners en ondernemers van de mooiste stad van ons kikkerlandje. Voor álle bewoners en ondernemers van onze stad.

U vindt ons onder lijst 7
Groep de Mos, Hart voor Den Haag, Ik sta op nummer 34, leuk als u mij kiest, maar u kunt uw belangen gerust aan ieder van ons toevertrouwen.


Laat u niets wijsmaken dit keer, ze hebben u lang genoeg belazerd!
Weten waar wij voor staan?

Bij ons is het wel

prettig geregeld!


HARTVOORDENHAAG.NL