21 juli 2013

Spuiforum deel 2

Het spel, de knikkers, de truc.


7 Jaar lang wordt er nu vergaderd over een cultuurcentrum op t Spuiplein, 7 jaar dat wethouder Norder propagandeert dat de stad dit echt nodig heeft. Zeven jaar waarin hij heeft geprobeerd om de burger te overtuigen en bijna, ja bijna was t hem gelukt. Plannen werden gemaakt, een ontwerpwedstrijd werd  uitgeschreven en een keuze werd gemaakt, met inspraak van de burger,… 
nou ja, inspraak, mij is nooit wat gevraagd, u wel?

Toen kwam de crisis, en ja, de bezuinigingen. Dat houdt natuurlijk ook in dat de gemeente geen nu even 400miljoen kon missen, 400?  Wel nee,.... 260 miljoen zou dit gebouw ineens gaan kosten en dat moest toch wel vrij te maken zijn…….
 Overal breekt lichtelijk een spreekwoordelijke “ernstige epedemische ziekte” uit over dit stukje onfatsoenlijke geldverspilling en de boel dreigt te worden afgeblazen, Bouwputfetishist Norder (wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie), die net ook al de ter meerdere eer en glorie van hemzelf geplende M gebouw op t stationsplein de mist in zag gaan, Norder zou Norder niet zijn als hier niet wat op zou kunnen worden gevonden. Samen met de architecten van bureau Neutelings Riedijk, de winnaars en ontwerpers van onderstaand “prachtstuk”, en met Marjolein de Jong, D66 wethouder van Cultuur, Binnenstad en Internationaal en stadsdeelwethouder van Centrum, werd een versobering bedacht. Een versobering van 80 miljoen. Ineens kon t zelfde gebouw, zonder noemenswaardige aanpassingen voor 181 miljoen worden geplaatst. Knap he? Wel is t gebouw 90 graden gedraaid t.o.v. t eerste ontwerp maar of dat 80 miljoen uitspaart???

Geen enkele belemmmering meer dus om de boel nu door te drukken, of toch?.......
Uit alle hoeken en gaten komen nu de protesten. Niet alleen vanwege de hoge kosten maar ook vanwege onbegrip over de noodzaak, de lokatie, en vooral ook over de gruwelijke leleijkheid van het gebouw en de invloed die dat zal hebben op de omliggende gebouwen waaronder een van Nederlands mooiste rijksmonumenten, de Nieuwe kerk, maar ook bijvoorbeeld op t hotel dat nu pal naast zich, precies voor de duurste kamers die op t Spuiplein uitkeken een torenhoge lichtbak krijgt.


Aktie tijd,

De Aktie Spuiforum Krankjorum  wordt uit de grond gestampt, vele duizenden handtekeningen worden opgehaald, gerennomeerde artiesten als Anna Drijver keren zicht tegen de bouw van het nieuwe cultuurpaleis op het Spuiplein. Branche vereniging MKB, Architekten verenigingen. De directeur van t danstheater stapt op, officieel om prive redenen maar in de wandelgangen omdat hij zich niet kon verenigen met de tijdelijke lokatie en al zijn opbouwwerk verloren zag gaan.
 De  Vereniging Vrienden van Den Haag, een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van de leefbaarheid met behoud van de karakteristike Haagse waarden, roept op om af te zien van t plan. Hun noodkreet: Zadel Den Haag niet op met een groot “icoon” op de verkeerde plek met de verkeerde vormgeving, op het verkeerde moment!

Politieke partijen zoals groen links en SP gaan onderzoeken doen naar het draagvlak onder de bevolking, Intomart en Maurice de Hond worden ingeschakeld en ook Een Vandaag en TV West doen een onderzoek en wat blijkt?

Driekwart van de inwoners van Den Haag is tegen de bouw van het Spuiforum!!

Slechts een op de vijf mensen vindt de bouw van het Spuiforum een goed plan. Het meest gehoorde argument tegen de nieuwbouw is dat het 'te duur is'. 66 % vindt een nieuw theater geen goede investering in de toekomst van Den Haag.

Werkgroep Dooievaart lanceert een alternatief plan, waarin wordt voorzien in een volledige restauratie van de bestaande zalen en een nieuwe lokatie voor het conservatorium maar de vraag is of je dat laatste moet willen.

Het befaamde Koninklijk Conservatorium (KC) is een onafhankelijke muziekopleiding met een eigen identeit. Zoals overal ter wereld komt  deze identiteit voornamelijk tot uiting in het eigen gebouw, het eigen gezicht. Dit gebouw is eigen bezit, d.w.z. met volledige  zeggenschap over opstal en inboedel. Het kenmerk van bezit.
Omdat dit eigendom al bijna is ‘afgeboekt’ betekent dat lage huisvestingskosten, ook al moet er een grote opknapbeurt plaats vinden. (Die kosten zijn aanzienlijk lager dan de toekomstige Spuiforum).
Het huidige KC-gebouw is groot 20.000 m², wordt  in het Spuiforum 15.000 m²,  hogere lasten voor 5000 m² minder!? Vergeet niet het verlies van twee waardevolle zalen.
Het is zo zeker als wat dat het KC dit eigen gezicht en deze identiteit volledig verliest in het Spuiforum. De grote, zeer herkenbare delen zijn de zalen met annexen (dakfoyer o.a.), die zullen domineren en daartussen door zijn gestrooid over vijf verdiepingen de diverse afdelingen KC en vergeet ook niet, de afdelingen NDT en Exploitatiemanagement. Dit management is in feite het bestuur. Geen eigen gebouw meer voor het KC en dus geen zeggenschap hierover.

De essentie van het alternatief is de ontdekking dat de binnenhof tussen hoogbouw en laagbouw van het naastgelegen Leegstaande  kantoorgebouw van t ministerie groot genoeg is om éérst daarin een goede nieuwe zaal te realiseren. Deze ‘wisselzaal’ kan dan dienen als tijdelijke ruimte voor één van de twee gezelschappen zodat de eigen zaal gerenoveerd en uitgebreid kan worden. Daarna kan de zaal dienen als tijdelijke ruimte voor het andere gezelschap zodat de andere zaal kan worden aangepakt.
En tenslotte kan deze zaal worden omgebouwd tot twee zalen voor het KC. Deze fasering leidt tot een veel snellere aanpak met veel minder risico, een enorme kostenreductie, de instellingen kunnen hun eigen publiek blijven ontvangen op de huidige vertrouwde locatie en de tijdelijke oplossing krijgt een duurzame bestemming.
 De totale kosten komen op een maximaal bedrag van ongeveer 150 miljoen. Nogsteeds veel geld, dat wel maar stukken goedkoper dan t Forum en minstens even mooi en goed.
Fijne bijkomstigheid dat t Danstheater, een gebouw van gevierd architekt Rem Koolhaas zal kunnen blijven bestaan en wellicht tot gemeente monumet kan worden gemaakt.
Ook bij de PVDA en CDA achterban breekt nu toch het protest los. In allerijl organiseert de PVDA op 8 juli een ALV om de reden te raadplegen en wat gebeurt? Het forum wordt met een overgrote meerderheid weggestemd.

BAM!!, eat that Norder, Put that in your pipe and smoke it!

Duidelijke zaak, zult u zeggen; Nu de PVDA tegen is en de fractie dus tegen stemt heeft t plan geen meerderheid in de raad en gaat de hele boel gewoon niet door,
Punt, Einde verhaal en we leefde nog lang en gelukkig.

NOU, IK DACHT T NIET HOOR!

Donderdag 18 juli moet t plan door de raad en ’t PVDA polit bureau gaat met man en macht een wassen neus zitten kneden een schijnplan dat door de raad toch geaccepteerd moet kunnen worden.  Norder komt met t voorstel de mogelijkheid en haalbaarheid van t alternatieve plan te laten onderzoeken.  Een scherts vertoning want degene die t gaan onderzoeken zijn….. 't architectenbureau dat t spuiforum gaat bouwen. Heel onpartijdig. De Fractie leden worden in een spoedvergadering bij elkaar getrommeld en gesommeerd om voor te stemmen want anders………

De enige die niet wilde buigen was Mustafa Okcuoglu. (die bij de GR verkiezingen in 2010 wel 2x
zoveel stemmen als Norder, nr 2 op de lijst, heeft binnengehaald). Hij is uit de PVDA fractie is gestapt omdat hij zich niet kon verenigen met de dwang die hem werd opgelegd om tegen de wil van de PVDA kiezers in , voor t spuiforum te stemmen.

Ook binnen het CDA was onvrede, maar enkele dagen voor de vergadering heeft t CDA snel de kieslijst bekend gemaakt (om te paaien?) al moest dissident Mitra Rambaran nog tijdens de vergadering even door wethouder Klarsten klein apart worden genomen om haar op haar plichten en eventuele gevolgen te wijzen.

Met  een gevoel van walging heb ik de raadsvergadering van donderdag 18 juli gevolgd. Alle oppositie partijen betoogde fel tegen  de bouw en voor t alternatief, moties werden ingediend kritische vragen gesteld,
GDM raadslid Richard de Mos bood zelfs de wethouders De Jong en Norder elk een tros bananen aan.

Een tros bananen voorzitter, omdat beide wethouders voor aap staan. Voor aap, omdat ze een oorverdovend "Spuiforum Nee!" vanuit de stad blijven nee-geren. Voor aap, omdat ze steevast kiezen voor hun prestigegeile driften, in plaats van voor de menselijke maat. Voor aap, omdat ze niet inzien dat hun Spuiforumdromen berusten op drijfzand. Voor aap, omdat ze al hun coalitie-schepen achter zich verbranden.” (einde citaat Richard de Mos)

 De oppositie vindt het onverkoopbaar dat buurthuizen en bibliotheken moeten sluiten en ook op cultuurinstellingen als t Koornhuis waar 100 man zijn ontslagen, fors is bezuinigd, maar dat er nu wel miljoenen worden gereserveerd voor een gloednieuw gebouw. De SP sprak van de grootste ongedekte cheque ooit.
Joris weismuller (Stadspartij) betoogde: ”181 miljoen is een leugen, want dat wordt aantoonbaar veel meer. Het college heeft tegen de afspraken in geen GRIP-rapportage in het kader van de Grote Projecten en geen Second Opinion van de bouwkostenraming geleverd, zodat de raad niet kan controleren of het daarbij blijft”.

In zijn beantwoording veegde Norder alle argumenten van tafel met de arrogantie van een Louis van Gaal bij een persconferentie.,Kritische vragen, zoals wat de grap tot nu toe al gekost heeft weigerde hij domweg te beantwoorden en alle moties werden zonder pardon ontraden, geen enkel argument werdt serieus genomen en in een slaapverwekkend monotoom betoog beloofde hij: ”Met een geheel open mind worden beide plannen onderzocht en tegen elkaar afgewogen alvorens voor de beste (het spuiforum dus) zal worden gekozen. HEEL ONPARTIJDIG, we gaan natuurlijk wel vast de voorbereidingen voor t forum starten anders hebben we straks veel tijd verloren als we voor t forum kiezen.” Zo zei die t echt!! “De komende maanden gaan we onderzoeken of renovatie van bestaande gebouwen een reëel alternatief is. Als dat goedkoper en beter is, dan doen we dat'', beloofde de wethouder.

Na hem stak Marjolein de Jong nog even de eigen loftrompet en bezong haar prestaties en het ongelooflijke nut en belang van t forum. Geld maakt voor deze mevrouw niet uit, wie 2500 euro gemeenschapsgeld voor een nieuwe bureaustoel uitgeeft draait ook de hand niet om voor 181 miljoen voor een theater.
Een tweede termijn leverde niets nieuws op en er werd gestemd. Met 21 tegen en 23 voor heeft de coalitie zijn gat gered, op wat voor manier en met wat voor methodes is om je diep voor te schamen maar politiek is een vies spelletje, dat wisten we al lang.
Details, Mustafa Okcuoglu, nu hij een vrij man is heeft volmondig TEGEN t spuiforum gestemd en voor alle 4 de moties m.b.t. tot dit forum simpelweg omdat hij nu wel voor zijn mening kon en durfde uitkomen. Ook opvallend dat referendum partij D66 unaniem tegen de motie was om het probleem via een referendum aan de inwoners voor te leggen, de “D” staat daar allang niet meer voor “Democraten” van Mierlo draait zich om in zijn graf!

De politieke partij “Groep de Mos” vindt het een grof schandaal hoe de beslissing voor een miljoenenreservering voor het Spuiforum tot stand is gekomen.
Richard de Mos, direkt na de gemanipuleerde raadsvergadering, zegt hierover: "Intimidatie, dwang en dreigementen, dat zijn de ingrediënten waarmee dit stadsbestuur de beslissing om miljoenen voor het Spuiforum te reserveren heeft opgediend. Een schande voor de democratie, een schande voor de Haagse belastingbetaler, die voor deze elitaire droom van de coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA mag bloeden".

 PvdA-dissident Verspuij heeft gisterenavond woedend het stadhuis verlaten, terwijl Raadslid Okcuoglu zich eerder deze week heeft afgesplitst van de sociaal-democraten, omdat hij het niet gepast vindt miljoenen uit te geven terwijl er armoede bestaat en er rijen voor de Voedselbank staan. De twee andere kritische PvdA-fractieleden zijn door de partijtop gewaarschuwd om voor te stemmen als een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen hen lief is.

 'Niet alleen bij de PvdA schijnt de democratie een verraderlijke messteek in de rug te hebben gekregen. CDA-wethouder Karsten Klein heeft het nodig gevonden om zijn twijfelende CDA-collega, Mitra Rambaran, nog tijdens het debat apart te nemen om haar onder enorme druk toch voor te laten stemmen. Een schande dat intimidatie, dwang en dreigementen de basis vormen voor het bestuur van onze stad. Dit heeft met democratie niets meer te maken. Mijn enige troost is dat de kiezer dit in maart 2014 keihard zal afschaffen", aldus een woedende De Mos.

Daar sluit ik me volledig bij aan!


 en eh,… Beste PVDA stemmer, ziet u nu dat u niet alleen landelijk maar ook op gemeenteniveau door uw geliefde partij belazerd en geminacht wordt? Blijft u blind voor deze regenteske groep soviet partijtsjiks stemmen, terwijl keer op keer blijkt dat uw mening niet telt, dat u slechts nodig bent om hun met uw stem op hun goedbetaalde plekjes te houden en u daarna gewoon weer terug in uw hok moet en uw grote bek moet houden.
Trek uw conclusies!!
Binnenkort gaan we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De huidige coalitie heeft haar hand overspeeld en alle geloofwaardigheid verloren.

Dat is dan wel weer Prettig geregeld!

wordt vervolgd vrees ik............SpuiforumTussenblogje, of interludium (voor de elitaire theatergast)


Ik ben echt geen Cultuurbarbaar, ik ben een groot liefhebber van klassieke muziek en van Opera. Ondermeer Mozart, Chopin, Chaikovski, Brahms, Beethoven, Verdi, Puccini en zelfs Wagner sieren in grote hoeveelheid mijn cd collectie. Veel symphonien herken ik direct en diverse aria’s zing ik feilloos uit t hoofd mee.(dwz in mijn ogen feilloos, een beluisteraar zal hier heel anders over denken.


Toch, waarde blog vrienden , moet ik “tot mijn schande” erkennen dat ik slechts enkele keren in het totale bestaan van de Spui zalen in de Anton Philipszaal ben geweest. Een keer voor een uitvoering van het Zwanenmeer en een maal voor een recital van  beroemde opera stukken. Het Danstheater heb ik een keer bezocht vanwege een uitvoering van mijn oudste dochter toen ze nog heel jong was ter viering van het jubileum van dansschool Carina Verzijl waar zij jazzballet of zo deed. In het Spuitheater ben ik een keer geweest omdat ik daar deelnam aan een debat voor afgelopen GR verkiezingen en een keer heb ik een uitvoering van het Politie Mannenkoor, op invitatie, bijgewoond in de Nieuwe Kerk. Een enkele  film heb ik getracht te volgen in het Filmhuis.  Mijn echtgenote is een paar keer vaker in de DAP zaal geweest tijdens lunchconcerten van het Residentieorkest.


Ik bekijk een opera, concert of ballet liever vanaf de bank, met een glaasje erbij en een handje knabbels en de pauzeknop als ik naar t toilet moet,en een mogelijkheid tot zappen als ik genoeg heb. sorrie hoor.

E.e.a. heeft mij bewogen om onder mijn facebook en twittervrienden een onderzoekje te doen:
Wie van mijn Haagse, of exHaagse facebook vrienden bezoekt de theaters rond het spui

A: regelmatig, 5 x per jaar of meer
B: af en toe , 1 tot 4 x per jaar
C: soms, 1tot 3 x in de 5 jaar
D: Wel eens binnen geweest
E: nooit

En hoe vaak van die keren was dat bij voor een officieel geagendeerde uitvoering waarvoor u de volle prijs heeft betaald? dus geen invitatie, bedrijfs- of schooluitvoering, lunchconcert etc. Seizoenskaart telt wel.
 De uitslag is wonderwel ongeveer gelijk aan mijn eigen belevenis. Dit ondanks een redelijk gevarieerd programma en eigenlijk best redelijk betaalbare plaatsen. Rond de 25 euro (van af) zou voor mij, en de meeste van mijn vrienden en kennissen een of twee keer per jaar nog wel te doen zijn als we zouden willen, hoewel natuurlijk ook 25 % van de Haagse bevolking een avondje uit naar de Phillipszaal met 2 personen betekent dat er de rest van de maand geen vlees op tafel komt. Als het sowieso al haalbaar zou zijn. Dan is de keus natuurlijk al snel gemaakt. Ook de keus 5 x naar 't Residentieorkest of een weekje Kusadasi lijkt me niet echt moeilijk.

De vraag werpt zich dan ook op, voor wie zijn die theaters er dan?
Een beetje onderzoek leert dat er een groep frequente bezoekers van ongeveer 20.000 mensen bestaat, waarvan een groot deel een uitpas heeft of vriend van t residentieorkest is. Het is een elitaire groep, vaak (salon)linkse, ruim boven modaal (2)verdieners die buiten de voorstelling om, toch voornamelijk de voorstellingen bezoeken om te netwerken, roddels uit te wisselen en hun nieuwe Edgar Vosjes, Chanelletjes en Armani’s te showen. Nog geen 15 % van de Haagse inwoners (op theaterleeftijd) de rest van de bezoekers bestaat uit invite’s, gasten van buiten de stad, en mensen zoals u en ik, die heel soms gaan en dan nog t liefst gratis of tegen gereduceerde prijzen.

De volgende vraag is dan ook:
 Is het fair om alle Haagse inwoners te laten meebetalen met 1000 euro of meer per gezin, voor het plezier van slechts een kleine groep? Zeker in deze tijd waarin voor een groot deel van deze inwoners vele facilliteiten en regelingen worden wegbezuinigd. 75% Van alle Haagse inwoners vindt van niet!
Hoe zit dat met U?20 juli 2013

Spuiforum, deel 1 "het waarom?"

Den Haag Anno 2013 is een stad zonder enig gevoel voor kunst en cultuur, zeker de binnenstad, het centrum, het kloppende hart van Den Haag. De schone kunsten hebben geen enkele fatsoenlijke ruimte en als er dan al een paar rottige zaaltjes zijn, dan zijn het oude krengen die op geen enkele wijze nog voldoen in deze moderne tijd. Onbewoonbaar verklaarde bouwvallen die een belediging zijn voor de internationale artiesten van t Nederlands danstheater en het Residentieorkest. Ook de vroeger zo hoogstaande opleiding van het Koninklijk conservatorium moet t de laatste jaren doen met een verkrotte accommodatie  die op geen enkele wijze recht doet aan de toekomstige grootheden die daar zwaar gesubsidieerd een studie werkloos concertfluitlist voltooien. 'Een schande is 't!!

Tenminste dat is als je de bouwgeile PVDA wethouder Norder en zijn tegenwoordige partner in crime D66 er Marjolein de Jong moet geloven. (U weet wel, die mevrouw  die 2500 euro voor een bureaustoel heel normaal vindt en om haar zin te krijgen er niet voor schroomt een door Hitler uitgevaardigde oorlogswet te gebruiken) Vandaar ook dat Den Haag opgeleukt gaat worden met t "Spuiforum", later meer daarover maar we gaan eerst even kijken hoe die huidige troep eruit ziet.


Voor de niet Hagenezen,
Op het Spuiplein is plaats voor openluchtpodia, die er dan ook bij vele evenementen staan, er kunnen markten worden gehouden en zelfs sportwedstrijden. Rondom het Spuiplein staat t “Spuicomplex” van Carl Weeber. De Dr. Anton Philipszaal, het Nederlands Danstheater van Rem Koolhaas en het Theater aan het Spui van Herman Hertzberger zijn onderdelen van het Spuicomplex. Ook vinden we er de  monumentale Nieuwe Kerk, het stadhuis, de centrale bibliotheek, een (heel goed authentiek) Chinees restaurant, een hotel en het plein met fontein zelf. Het Spuiplein is de bekendste plek voor skateboarders uit de omgeving. Veel skatefilms zijn hier en in de directe omgeving van het Spuiplein opgenomen. Je kunt t mooi vinden of je kunt t lelijk vinden maar t ligt er nu eenmaal.en t functioneert, al zou t wel wat beter kunnen.


Het Haagse stadhuis, of IJspaleis, zoals t in de volksmond bekend staat heeft een hele grote aula met een goede acousstiek waarin een enkele maal dan ook muziek en dans manifestaties plaatsvinden. Het is hier niet voor gemaakt maar t werkt wel, en goed!

 Voor Niet Hagenezen en Hagenezen die er nog nooit zijn geweest (61%) Direct naast t stadhuis staat t grootste theater van t plein, De (totaal  ongeschikte?) Dr. Anton Philipszaal, een concertzaal die onderdeel uitmaakt van het Spuicomplex van Carel Weeber in Den Haag. De Dr. Anton Philipszaal is gebouwd naar het ontwerp van Dick van Mourik en Pieter Vermeulen. Het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal werden in 1987 geopend.
De Dr. Anton Philipszaal heeft een gevel bestaande uit twee delen: het ene deel bestaat uit donkerblauw spiegelend glas in de vorm van een liggende driehoek, het andere deel wordt gevormd door een gesloten wit volume met een ruitpatroon en de naam van het gebouw erop.
De zaal telt 1800 zitplaatsen. De Dr Anton Phillipszaal is de thuisbasis (samen met de nieuwe kerk) voor t residentie orkest.
Het (Bouwvallige?)  Lucent Danstheater (LDT) is het grootste, speciaal voor dans gebouwde, danstheater van Nederland. Het theater werd gebouwd in 1987, naar ontwerp van architect Rem Koolhaas, wiens reputatie hiermee internationaal werd gevestigd. Het LDT biedt plaats aan 996 gasten en is de thuisbasis van “Het Nederlands Danstheater”

Het (tot op de draad versleten?) Theater aan het Spui is een middelgroot vlakke-vloertheater gelegen aan het Spuiplein in Den Haag. Aan het Spuiplein, het culturele hart van de stad,
Het theater, een ontwerp van architect Herman Hertzberger, beschikt over 2 zalen, de grote zaal met 360 stoelen en de kleine zaal met 170 stoelen. In de ruime foyer kan voor aanvang, in de pauze en na afloop van de voorstelling een drankje worden genuttigd. Theater aan het Spui werd op zaterdag 6 maart 1993 geopend door de wethouders A. van den Berg (Cultuur) en P. Noordanus (Stadsvernieuwing).

En dan de (armzalige?) opleidings faciliteiten van t Koningklijk Conservatorium:
 Het KC is gelegen aan de Juliana van stolberglaan,  net aan de andere kant van het centraal station en tussen de Utrechtse baan en de Beatrixlaan in. Ontworpen door Leon Hijman en Paul Waterman en opgeleverd in 1980.  De verschillende bouwdelen zijn georienteerd om een binnenhof. Bijzonder is de gevel van de 6 verdiepingenhoge noordvleugel met horizontale raamstroken en uitkragende glazen blokjes die kunnen worden gezien als noten op een notenbalk.
Het KC beschikt over 2 volwaardige zalen, Iedere zaal en studio is voorzien van de benodigde faciliteiten.
De Arnold Schönbergzaal heeft de functie van een concertzaal waar zo’n 650 bezoekers kunnen plaatsnemen en de Kees van Baarenzaal is een theaterzaal die plaats biedt aan 350 bezoekers.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over het Haags Filmhuis en de Nieuwe kerk die beide ook mogelijkheden bieden tot het houden van recitals en concerten.

Zo dat ziet er goed uit zult u zeggen, faciliteiten van nog geen 25 jaar oud, waarvan enkele kort geleden nog geheel gerenoveerd. Ruim voldoende voor die 62000 toeschouwers die afgelopen jaar de zalen hebben bezocht. Menige stad zou jaloers zijn op zulke prachtige accommodatie.

Nou, MOOI NIET!!

 In het Haagse College zit al jaren de PVDA, onder de bezielende leiding van bouwputfetishist en megalomaniak Marnix Norder zal de hele stad wederom in een bouwput dienen te worden veranderd. Gesloopt moet deze oude rotzooi en al deze zaken moeten in een nieuw gebouw, Op t Spuiplein, Opzouten met je Chineese restaurant. Fuck of met je vrije uitzicht op een van de mooiste rijksmonumenten van Nederland. Schijt aan t Hotel dat ineens een lichtbak van 8 hoog vlak voor de balkons van z'n dure kamers krijgt.Lak aan de 75% van de hagenaars die tegen zijn.Alles ter meerdere eer en glorie van de cultuur maar voornamelijk zichzelf.
Maakt geen flikker uit wat t kost, zeker niet in deze tijd van bezuiniging, als t maar t plannetje wordt zoals  hij heeft uitbekokstoofd met Neutelings Riedijk architecten en zijn bedrijfspoedeltje Marjolein de Jong die kwispelstaartend achter Marnix aan hobbelt, braaf naar zijn pijpen danst en al kwijlend en watertanden nu al loopt te genieten van haar seizoenskaart voor t grootste bouwkundig gedrocht en financiele fiasco dat deze stad tot op heden gekend heeft, T Spuiforum..

Dit wat betreft de achtergrond.. binnenkort volgt het vervolg, van het drama  Spuiforum deel 2

Niks Prettig geregeld!